สำรวจสถานภาพหญ้าทะเลอ่าวปัตตานี
  • 3 ธ.ค. 2565
  • 326

วันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯอ่าวไทยตอนล่าง สำรวจ ประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวปัตตานี จ.ปัตตานี ในพื้นที่ศักยภาพหญ้าทะเล 2,365 ไร่ โดยวิธี Spot check และสำรวจความหลากหลายสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเลด้วยวิธีลากอวนทับตลิ่ง จากการสำรวจพบหญ้าทะเล 4 ชนิด คือ หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) และ หญ้าเงาแคระ (Halophila beccarii)  สถานภาพโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ดี – สมบูรณ์ดีมาก ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายปนโคลน ความลึกน้ำ  0.5 - 1 เมตร ความเค็ม 5 - 20 พีพีที ความเป็นกรด - ด่าง  7.78 - 8.24  ออกซิเจนละลายน้ำ 5.20 - 6.29 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 30.4 - 32.4 องศาเซลเซียส สัตว์น้ำชนิดเด่นในแนวหญ้าทะเล ได้แก่ ปลาสลิดหินจุดขาว (Siganus canaliculatus) ปลาข้างลายเกล็ดเล็ก (Terapon puta) และ ปลาขี้จีน (Ambassis buruensis)  ไม่พบขยะทะเลตกค้างในแหล่งหญ้าทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง