ต้นไม้ป่าชายเลนถูกตัดฟัน พื้นที่แหลมพันวา
  • 3 ธ.ค. 2565
  • 75

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ภายใต้การอำนวยการของ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วย ป้องกันจังหวัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก5 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ทหาร ชป.กอ.รมน.ภาค 4 (พื้นที่ จ.ภูเก็ต) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก 2 (ภก.) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท้องที่ เป็นการต่อเนื่องจากวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เข้าตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับเรื่องแจ้งว่ามีการตัดฟันต้นไม้ป่าชายเลนบริเวณบ้านแหลมพันวา ม. 8 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ปรากฏว่าพบต้นไม้ป่าชายเลนถูกตัดฟัน ลิดรานกิ่งไม้กระจายอยู่ในพื้นที่ ตรวจแล้วเป็นชนิดไม้แสมทะเล ลำพูทะเล หรือปาด โกงกาง และปอทะเล มีเนื้อที่  0-3-60 ไร่ ขณะเข้าตรวจไม่พบผู้กระทำผิดในที่เกิดเหตุ จนท.ศูนย์ฯ นำเรื่องราวเข้าแจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.วิชิต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วตาม จว.ข้อที่ 5 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 คดีอาญาที่ 605/2565

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง