รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง
  • 4 ธ.ค. 2565
  • 186

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงงาน ทช.ที่6 (พังงา) รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา  ดังนี้ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 14 (ตะกั่วทุ่ง พังงา) เข้าเวรศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา จัดเวรเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยไข่เต่ามะเฟือง จัดชุดลาดตระเวนชายหาด (เดินเต่า) เพื่อคอยช่วยเหลือหากพบการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเลประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงข้อมูลด้านสัตว์ทะเลหายาก แก่ผู้เยี่ยมชม และว่าที่ร้อยตรีพศวัต คุระวรรณ ผอ.ศอปล.ที่ 14 (ตะกั่วทุ่ง พังงา) เข้าเยี่ยมชม และตระกูลพรหมสุวรรณ มอบอาหารแห้ง/ขนม/เครื่อง สนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                   

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง