รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง จ.พังงา
  • 5 ธ.ค. 2565
  • 80

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 6 (พังงา) รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ดังนี้ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 14 (ตะกั่วทุ่ง พังงา) เข้าเวรศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง จ.พังงา จัดเวรเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยไข่เต่ามะเฟือง จัดชุดลาดตระเวนชายหาด (เดินเต่า) เพื่อคอยช่วยเหลือหากพบการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงข้อมูลด้านสัตว์ทะเลหายาก แก่ผู้เยี่ยมชม และนายปรารพ แปลงงาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ,คณะกองทุนสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESF) เข้าเยี่ยมชม/ถ่ายทำหนังสั้น และผู้เข้ายี่ยมชม มอบเครื่องดื่ม สนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                   

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง