สำรวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งสงขลา
  • 6 ธ.ค. 2565
  • 326

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง จากการติดตั้งรั้วดักทราย ความยาว 266 เมตร ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของเขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่ง บริเวณชายหาด ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา อยู่ในระบบหาดสะกอม (T6B153) สำรวจรังวัดการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยอาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ในการสำรวจครั้งนี้ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งครอบคลุมโครงสร้าง และพื้นที่ข้างเคียง ระยะทาง 500 เมตร รวมทั้งสิ้น 12 แนวตั้งฉากกับชายฝั่ง เบื้องต้นพบว่า ชายหาดในบริเวณดังกล่าวมีการสะสมตัวของตะกอนทรายสูงขึ้นจากเดิม 20-80 ซม.โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณระหว่างเขื่อนหินทิ้งกับรั้วดักทรายความยาวประมาณ 200 เมตร มีตะกอนทรายสูงขึ้น 80-90 ซม. ซึ่งใกล้เคียงกับความสูงของรั้วดักทราย ที่เคยติดตั้งไว้ที่ความสูง 1 เมตร ทั้งนี้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะสำรวจข้อมูลและติดตามผลสัมฤทธิ์ของการติดตั้งรั้วดักทรายดังกล่าว ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง