ร่วมกิจกรรมบวชแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
  • 4 ธ.ค. 2565
  • 89

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) และสำนักงาน ทช.ที่ 8 (สมุทรสาคร) เข้าร่วมกิจกรรมบวชแม่น้ำบางปะกง ปีที่ 9 สืบสาน ส่งเสริมจิตสำนึกให้คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) กลุ่มชุมชนบ้านปลาธนาคารปูบางปะกง โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน3) เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง บ้านปลาธนาคารปูบางปะกง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง