ปลูกป่าชายเลนบ้านบากันใหญ่
  • 4 ธ.ค. 2565
  • 173

วันที่ 3 ธ.ค.65 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูการปลูกต้นไม้คืนสู่ธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่ายและเพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน 150  คน  ร่วมปลูกต้นไม้ป่าชายเลน ณ หมู่ที่ 2 บ้านบากันใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล จำนวน 500 ต้น โดยมีนายอำหรน หมัดตุกัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง