ร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หาดแพรกเมือง
  • 4 ธ.ค. 2565
  • 267

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 5 (สงขลา) ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาหาดแพรกเมืองเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณชายหาดแพรกเมือง ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน และข้าราชการ มีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 5,000 ต้น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ ทั้งนี้ ได้ร่วมสนับสนุนพันธุ์ปูม้าจำนวน 10 ล้านตัว จากสมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร และถุงขยะอีกจำนวนหนึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง