ร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หาดแพรกเมือง
  • 4 ธ.ค. 2565
  • 45

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 5 (สงขลา) ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาหาดแพรกเมืองเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณชายหาดแพรกเมือง ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน และข้าราชการ มีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 5,000 ต้น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ ทั้งนี้ ได้ร่วมสนับสนุนพันธุ์ปูม้าจำนวน 10 ล้านตัว จากสมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร และถุงขยะอีกจำนวนหนึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม