ร่วมพิจารณาการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหน้าสตน
  • 4 ธ.ค. 2565
  • 158

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ร่วมกับผู้แทนชาวบ้านในพื้นที่ ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช หารือและพิจารณารูปแบบพร้อมตำแหน่งที่จะติดตั้งรั้วดักทราย (Sand fence) เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการเลี้ยวเบนของกระแสน้ำบริเวณจุดสิ้นสุดของโครงสร้างเขื่อนหินทิ้ง (End effect) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยผู้แทนชาวบ้านเห็นชอบรูปแบบและตำแหน่งที่จะติดตั้งรั้วดักทรายที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำเสนอ พร้อมทั้งให้กรมพิจารณาคัดเลือกชนิดของไม้ที่จะนำมาติดตั้ง ควรเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงทนทานต่อคลื่นลมและกระแสน้ำ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีคลื่นลมมรสุมรุนแรง ทั้งนี้ส่วนวิศวกรรมชายฝั่งจะได้นำข้อมูลทั้งหมดไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง