ร่วมเก็บขยะตกค้างพื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 4 ธ.ค. 2565
  • 425

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกิจกรรมเก็บขยะจัดการปัญหาขยะตกค้าง ในพื้นที่ชุมชนหน้าองค์การสะพานปลา(เกาะสิเหร่) ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ตามที่มีการแพร่ภาพทางสื่อโซเชียล มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย กำลังพลทัพเรือภาคที่ 3 ศรชล.ภาค 3 กอ.รมน. จังหวัดภูเก็ต กอ.รมน. ภาค 4 พื้นที่ภูเก็ต หน่วยงานท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต  เทศบาลตำบลรัษฎา จนท.ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ราษฎรในพื้นที่ และสื่อมวลชนสำนักต่างๆ ประมาณ 300 คน โดยมี พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผบ.ทัพเรือภาค 3 และนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธานในการนี้เป็นการแก้ไขปัญหาจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนตามมาตรการเร่งด่วน ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะได้บูรณาการร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อนำไปสู่การจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน สำหรับขยะที่เก็บได้มอบให้เทศบาลตำบลรัษฎานำไปจัดการตามขั้นตอนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง