ให้ความรู้ขยะทะเลและการคัดแยกขยะหาดเก้าเส้ง
  • 4 ธ.ค. 2565
  • 322

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะทะเล และการคัดแยกขยะตามหลัก ICC Card อย่างถูกวิธี แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ Yothopia ถิ่นสิงขร จำนวน 85 คน ณ ชายหาดเก้าเส้ง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา พร้อมนำเยี่ยมชมการเลี้ยงและอนุบาลเต่าทะเล ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย กลุ่มอิสระผู้นำจิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Youth  for Next Step) ทั้งนี้ สามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณทั้งสิ้น 90 กิโลกรัม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะประเภททั่วไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง