ทช. ร่วมงาน มหกรรม ทส. พบประชาชน ครั้งที่ 2 ณ จ.เชียงราย พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสัตว์ทะเลหายากและป่าชายเลน
  • 4 ธ.ค. 2565
  • 195

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรม ทส. พบประชาชน ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อมพร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วย อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล  และรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ร่วมงาน ณ ลานหน่วยฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) อ.เมือง จ.เชียงราย 
ทั้งนี้ งานมหกรรม ทส. พบประชาชน ครั้งที่ 2 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2565 ซึ่งภายในงานมีการจัดตั้งบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และบูธนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้มีการแสดงจากชาวพื้นเมือง การแสดงจากศิลปินวงดนตรีในอุทยานแห่งชาติ และศิลปินท้องถิ่น ในโอกาสนี้กรม ทช. ได้ร่วมนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนกลุ่มรักษ์ทะเลไทย สมุทรสาคร และกลุ่มรักษ์อ่าวไทยตอนบน เพชรบุรี รวมทั้งบูธนิทรรศการให้ความรู้ “ปลูกป่าชายเลน สร้างคาร์บอนเครดิต สร้างเศรษฐกิจให้ประเทศ” และการจำลองการวางไข่ของเต่าตนุ โดยภายในบูธมีการแจกสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกิจกรรมระบายสีเสื้อ Paint by yourself ให้เยาวชนและประชาชนในท้องที่ได้ร่วมสนุกอีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง