ปลูกป่าชายเลนพื้นที่พังงา
  • 5 ธ.ค. 2565
  • 263

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425  โรงแรมเอาท์ริกเกอร์เขาหลักบีช ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 และวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวน 1,000 ต้น ท้องที่หมู่ที่ 1 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 75 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง