ปลูกป่าชายเลนบ้านท่าน้ำเค็ม
  • 6 ธ.ค. 2565
  • 290

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 7 (ตรัง) ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการจิตอาสา ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ รวมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน โดยปลูกป่าชายเลนจำนวน 500 ต้น ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 15,000 ตัว ณ พื้นที่หมู่ที่1บ้านท่าน้ำเค็ม ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรในพื้นที่ จำนวน 150 คน มีนายธีระพงศ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง