จัดทำบ้านปลา บ้านหมึก สมุทรปราการ
  • 6 ธ.ค. 2565
  • 164

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและจัดสร้างบ้านปลา บ้านหมึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ร่วมกับสมาคมการประมงคลองด่าน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนคลองเสาธง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลจังหวัดสมุทรปราการ รวมประมาณ 80 คน มีการปล่อยพันธุ์ปลากะพง จำนวน 13,300 ตัว และจัดทำบ้านปลา บ้านหมึก บริเวณชายฝั่งทะเล จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง