ปลูกป่าชายเลนระนอง
  • 6 ธ.ค. 2565
  • 197

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 กรม ทช.โดยสำนักงาน ทช.ที่ 6 (พังงา) ร่วมกับอำเภอกะเปอร์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระนอง ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 และวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เนื้อที่ 1 ไร่ จำนวน 710 ต้น ท้องที่ ม.3 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง