จัดกิจกรรม รักษ์ เล ไทย พื้นที่หาดนาจอมเทียน
  • 6 ธ.ค. 2565
  • 104

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 2 (ชลบุรี) ร่วมกับชุมชนชายฝั่ง ต.นาจอมเทียน โดย คุณอมรา วิจิตรหงษ์ จัดกิจกรรม รักษ์ เล ไทย ให้กับเยาวชน ในพื้นที่ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ทั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญในพื้นที่ และร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด จัดทำซั้งเชือก (บ้านปลา) เพื่อเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์น้ำวัยอ่อน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 35 คน ณ อมรา วอเตอร์ สปอร์ต ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง