ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและวันดินโลก แหลมผักเบี้ย
  • 6 ธ.ค. 2565
  • 262

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 3 (เพชรบุรี) ร่วมกับ อสทล.หาดเจ้าสำราญ แหลมผักเบี้ย กลุ่มเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยเพชรบุรี กลุ่มรักษ์หาดเจ้า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และวันดินโลก ณ โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมี นายศรันย์ เกตุเมือง นายอำเภอบ้านแหลม เป็นประธาน และมีหน่วยงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ สาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม รพสต.อสม.อบต.แหลมผักเบี้ย โดยร่วมกันปลูกต้นไม้  และเก็บขยะสะพานทางเดินชมธรรมชาติในโครงการพระราชดำริฯ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง