ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน
  • 6 ธ.ค. 2565
  • 203

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 2 (ชลบุรี) ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล (Soft opening) เพื่อทดสอบระบบการบริหารจัดการโดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหน่วยงานที่เข้าร่วม อาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน เป็นโครงการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลกับเยาวชนผู้มาเยี่ยมชม ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกงานทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง