อทช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก
  • 7 ธ.ค. 2565
  • 53

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก โดยมีนายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) นายสุนทร สุทินเผือก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง และคณะ นางสาวชลาทิพ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมฯ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ทั้งนี้ อธิบดี ทช. ได้เน้นถึงการปฏิบัติหน้าที่บริเวณอ่าวไทยตัว ก เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรสำคัญมากมาย แต่ก็มีมลพิษเกิดมากเช่นกัน เนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดน้ำเสีย สารโลหะหนัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยทางอาหารของประชาชน ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสำรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล ซึ่งต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์ชายฝั่งทะเลมีความครบถ้วนในทุกมิติ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม