ปลูกป่าชายเลนคลองท่อม
  • 7 ธ.ค. 2565
  • 91

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับ นายกเทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว กำนันตำบลห้วยน้ำขาว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 (บ้านควน) อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำร้อน โรงเรียนบ้านท่าประดู่ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์มูลนิธิกระบี่ ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันดินโลก (World SoiDay)วันที่ 5 ธันวาคม 2565 โดยได้ปลูกป่าชายเลน เนื้อที่ 1 ไร่ กล้าไม้จำนวน 700 กล้า และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(ปลากะพงขาว) จำนวน 9,650 ตัว ท้องที่ บ้านควน ม.8 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ (บ่อน้ำพุร้อนเค็ม)มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 80 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านสาธารณสุขและคำสั่งจังหวัดกระบี่อย่างเคร่งครัด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง