สำรวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งท่าศาลา
  • 7 ธ.ค. 2565
  • 244

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง บริเวณชายหาดบ้านปากดวด ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในระบบหาดหาดเสาเภา-ท่าศาลา (T6A149) ทำการสำรวจรังวัดการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยอาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ตั้งแต่ บริเวณจุดสิ้นสุดโครงสร้างเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore breakwater) แนวรั้วดักทราย(Sand fence) ความยาว 600 เมตร และพื้นที่ข้างเคียง ระยะทางตามแนวชายฝั่งรวมประมาณ 750 เมตร จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า หลังแนวรั้วดักทรายมีตะกอนสะสมตัวสูงขึ้นประมาณ 0.77 เมตร เมื่อเทียบกับความสูงรั้วดักทรายที่เคยติดตั้งไว้ที่ 1 เมตร จึงมีผลทำให้บริเวณดังกล่าวไม่มีการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นแนวชายฝั่งในเดือนพฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริเวณที่ทำการสำรวจเก็บข้อมูลอยู่ในช่วงฤดูมรสุม คลื่นสูง 2-3 เมตร แนวชายฝั่งที่ไม่มีการติดตั้งรั้วไม้ดักตะกอนพบมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตลอดแนว ทั้งนี้กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะสำรวจข้อมูลและติดตามผลสัมฤทธิ์ของการติดตั้งรั้วดักทราย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหลังสิ้นสุดฤดูมรสุม ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง