ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำระยอง
  • 7 ธ.ค. 2565
  • 149

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมประชุมคณะกรรมการสำรวจสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม และลงตรวจพื้นที่ขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ประเภทท่าเรือไม่เกิน 500 ตันกรอส จำนวน 4 ท่าเรือ เพื่อใช้ในการจอดเรือดัน-จูง ของโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการของโครงการพัฒนาท่าเรือ อุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1 ) และสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ประเภทท่าเรือไม่เกิน 20 ตันกรอส เพื่อสำหรับจอดเทียบเรือสำราญ กีฬา บริษัท โกลไล (ไทยแลนด์) จำกัด บริเวณชายหาดตากวน ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง