เก็บขยะคลองบางทะลุ
  • 8 ธ.ค. 2565
  • 414

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณคลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะรวม 330 กก. แยกเป็น ขยะทั่วไป 175 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 155 กิโลกรัม ขยะ ส่วนใหญ่ได้แก่ ถุงก๊อบแก๊ป กล่องอาหารโฟม เครื่องเครื่องดื่มแก้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง