ร่วมรับฟังความคิดเห็นการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนของชุมชนชายฝั่งอ่าวไทย
  • 8 ธ.ค. 2565
  • 146

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 5 (สงขลา) ร่วมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดทำนโยบายและกลยุทธ์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนของชุมชนชายฝั่งอ่าวไทย และพิธีลงนามบันทึกเจตจำนง ณ ห้องประชุมโรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีนายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมฯ มีผู้แทนหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน สมาคมภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้นจำนวน 67 คน ทั้งนี้เพื่อจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งอ่าวไทย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนของชุมชนชายฝั่งอ่าวไทย อ.สทิงพระ จ.สงขลา ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนดำเนินการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง