เต่ามะเฟืองวางไข่หาดนาเกลือ
  • 8 ธ.ค. 2565
  • 207

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ได้รับแจ้งจากเวรประจำศูนย์ฯ เต่ามะเฟือง จ.พังงา ว่านายสมยศ เสาเวียง ราษฎรบ้านนาเกลือ ต.โคกกลอย แจ้งว่าพบการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง ที่ชายหาดนาเกลือ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พิกัด 421041E  908345N (ห่างจากคอกกั้นฟักไข่เต่ามะเฟือง ของศูนย์เฝ้าระวังฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ 900 เมตร) จึงเข้าไปทำการตรวจสอบ พบว่าเต่ามะเฟืองวางไข่เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทำหลุมหลอก แล้วจึงเดินลงสู่ทะเล จากนั้นทำการวัดร่องรอยขนาดพายหน้าจากซ้ายไปขวา 220 ซม. ขนาดอก 110 ซม. ร่วมกันขุดค้นหาจนพบไข่เต่ามะเฟืองที่ระดับความลึก 64  ซม. ขนาดของไข่ 5 ซม. ตรวจสอบพื้นที่ของหลุมวางไข่แล้วปรากฎว่าอยู่ในแนวที่น้ำทะเลท่วมถึง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไข่เต่ามะเฟือง จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายพร้อมทั้งตรวจนับไข่เต่ามะเฟืองได้ทั้งสิ้น 139 ฟอง (ไข่ดี 119 ฟอง และไข่ลม 20 ฟอง) นำไปขุดหลุมฟักไข่ใหม่ในพื้นที่คอกกั้นฟักไข่เต่ามะเฟือง ของศูนย์เฝ้าระวังฯ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อติดตามพัฒนาการของไข่เต่ามะเฟืองต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง