พบคราบน้ำมันพื้นที่หาดสุชาดา คุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  • 8 ธ.ค. 2565
  • 413

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีได้รับแจ้งเหตุพบคราบน้ำมันในพื้นที่หาดสุชาดา จ.ระยอง บริเวณเฮฟวี่ซีฟู้ด จากเครือข่ายชุมชนชายฝั่งหาดสุชาดา ผลสำรวจเบื้องต้นพบว่าสภาพน้ำทะเลเป็นปกติ ไม่พบคราบฟิล์มน้ำมันในน้ำทะเล แต่พบคราบน้ำมันบริเวณชายหาดระยะทางประมาณ 20 เมตร จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและตะกอนดินบริเวณชายหาด จำนวน 3 สถานี (SD 1-3) ผลคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ (มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ) นอกจากนั้นได้ทำการสัมภาษณ์​ชาวประมงพื้นบ้านบริเวณ​ดังกล่าว แจ้งว่าเป็นคราบน้ำมันที่มาจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรือ และได้มีการเก็บทำความสะอาดคราบน้ำมันบริเวณชายหาดโดยการลากด้วยมุ้งไนล่อน สำหรับค่าการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียม​ไฮโดรคาร์บอนรวม​ในน้ำทะเล อยู่​ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ​ ซึ่งจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง