เก็บขยะเกาะมกด์
  • 8 ธ.ค. 2565
  • 308

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 7 (ตรัง) ร่วมกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ ชาวเกาะมุกด์ร่วมใจ แก้ไขปัญหาขยะทะเล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเกาะมุกด์ และดำเนินการจัดเก็บขยะภายใต้ กิจกรรมเก็บขยะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ (อปท/ชุมชน โรงเรียน) บริเวณชายหาดชาลีและหาดสบาย (เกาะมุกด์) ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ(IUCN) มูลนิธิอันดามัน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ.ตรัง กรมประมง ทสจ.ตรัง อบจ.ตรัง โรงเรียนเกาะมุกด์ แกนนำชุมชนและประชาชนบนเกาะมุกด์ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ประกอบการรีสอร์ท โรงแรม อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกาะมุกด์ และชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 250 คน พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และได้จำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card รวมขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 359.80  กก. ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ถุงพลาสติกอื่นๆ รองเท้า เศษโฟม และขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ลดปริมาณ ผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเล ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง