ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง
  • 8 ธ.ค. 2565
  • 242

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 1 (ระยอง) ร่วมงานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง ที่จัดขึ้นโดย กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด ร่วมกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อให้ดำรงความสมบูรณ์ในทะเลและชายฝั่งพร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนาย วิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง