เก็บขยะตกค้างบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนระยอง
  • 8 ธ.ค. 2565
  • 229

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) เก็บกู้ขยะที่ตกค้างบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน แนวทุ่นกักขยะ (BOOM) และบริเวณพื้นที่พระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง โดยใช้เรือเก็บขยะ และเรือท้องแบนขนขยะกลับฝั่ง เพื่อทำการคัดแยกตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ICC Data Card ขยะส่วนใหญ่เป็นขวดน้ำพลาสติก  ถุงพลาสติก ขวดแก้ว รองเท้า ของใช้ประจำวัน เศษโฟม และเครื่องมือประมงจำพวกอวนทุ่น เป็นต้น ได้ขยะรวม 164 กิโลกรัม ซึ่งขยะที่ได้ทำการคัดแยกแล้วจะนำไปรีไซเคิลเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง