ปลูกป่าชายเลนชุมชนบ้านโคกมะพร้าว สตูล
  • 9 ธ.ค. 2565
  • 368

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับ เทศบาลตำบลคลองขุด ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนบ้านโคกมะพร้าว ม.3 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 80 คน  พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายเรื่องความสำคัญของป่าชายเลน การจัดการขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสาธิตขั้นตอนและวิธีการปลูกป่าชายเลน  โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลนปลูกเสริมในพื้นที่ เนื้อที่ 4 ไร่ ประกอบด้วยชนิดพันธุ์ ไม้โปรงแดง จำนวน 360 กล้า /ชนิดพังกาหัวสุมดอกแดง จำนวน 200 กล้า

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง