ยึดพื้นที่ป่าชายเลนวังกระแจะ
  • 9 ธ.ค. 2565
  • 117

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ปิดประกาศหนังสือแจ้งสิทธิก่อนออกคำสั่งให้ระงับการกระทำหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลน เนื้อที่ 12-0-40 ไร่ โดยไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.วังกระแจะ ที่ทำการกำนันตำบลวังกระแจะ ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ บริเวณที่เกิดเหตุ ป่าชายเลนบ้านหนองบัว ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด และสถานีตำรวจภูธรเมืองตราด ซึ่งได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง