เก็บขยะจากทุ่นกักขยะคลองบางโปรง
  • 9 ธ.ค. 2565
  • 448

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 2 (ชลบุรี) ร่วมกับ เทศบางเมืองแสนสุข และ กลุ่มชุมชนชายฝั่ง ฉลามขาวพิทักษ์ทะเล นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่คลองบางโปรง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เพื่อดำเนินการจัดขยะที่ตกค้างในแนวทุ่นกักขยะ (BOOM) และทำการคัดแยก ตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ICC Data Card  โดยขยะส่วนใหญ่เป็นขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว เศษโฟม เป็นต้น ได้น้ำหนักขยะรวม 54 กก. ขยะที่ได้ทำการคัดแยกแล้วจะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง