กรม ทช. ประชุมหารือแนวทางและกำหนดแผนและมาตรการในการแก้ไขปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • 10 ธ.ค. 2565
  • 213

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางและกำหนดแผนและมาตรการในการแก้ไขปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 (สทช. 1-10) และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1-3 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. 
การประชุมในครั้งนี้ สทช. 1-10 ได้รายงานข้อมูลผลการตรวจสอบพื้นที่ชุมชนชายฝั่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในโอกาสนี้ อทช. ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัด เร่งสร้างความเข้าใจกับชุมชนชายฝั่ง เรื่องของการทิ้งขยะ เนื่องจากขยะเหล่านี้นั้นได้พัดไหลลงสู่ทะเล จึงเป็นอันตรายต่อทรัพยากรทางทะเล พร้อมทั้งให้ประสานกับทางจังหวัดเพื่อช่วยกันจัดการปัญหาขยะชุมชนชายฝั่งอีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง