สำรวจสถานภาพชายฝั่งอ่าวมะนาว
  • 10 ธ.ค. 2565
  • 251

วันที่ 9 ธ.ค. 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่หาดอ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส  ซึ่งอยู่ในระบบหาดบางนรา มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลประมาณ 4.83 กม.มีลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งคล้ายแบบหาดก้นอ่าว (Pocket beach) เนื่องจากด้านหนึ่งเป็นหิน/หัวหาด (Head Land) อีกด้านเป็นโครงสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นหาดทรายมีความสมดุล และมีตะกอนทรายสะสมจำนวนมากทั้งด้านท้ายน้ำของโครงสร้างฯ และบริเวณด้านหน้าของที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว ไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จากการติดตาม สำรวจและสอบถามข้อมูลชาวบ้านและเจ้าหน้าที่  พบว่า การสะสมของทรายมีจำนวนมาก ซึ่งมาจากคลื่นที่พัดพาทรายมาในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นประจำของทุกปี และหลังหมดมรสุมกระแสน้ำเลียบชายฝั่ง และคลื่นก็จะมีการพัดพาทรายบางส่วนออกไป ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 จังหวัดนราธิวาส ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง