พบการทำประโยชน์ในที่ดินเกินจากหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
  • 10 ธ.ค. 2565
  • 374

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระนอง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6(เมือง ระนอง) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8(สุขสำราญ ระนอง) เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค 8 เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าตรวจตระเวนชายแดนที่ 4107 เจ้าหน้าที่ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 4105 เจ้าหน้าที่อำเภอละอุ่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง ได้สนธิกำลังร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ร้องเรียน บริเวณท้องที่ ม.1 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง กรณีมีการทำประโยชน์ในที่ดินเกินจากหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (น.ส.3ก) รุกล้ำเขตป่าชายเลน  จากการตรวจสอบพบว่า มีการปรับพื้นที่โดยการขุดยกร่องและมีการขุดล้อมต้นปาล์มนำมาปลูกในพื้นที่ คณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการหาค่าพิกัด และคำนวณเนื้อที่แล้ว ปรากฎว่า มีเนื้อที่ 39-2-76 ไร่  พื้นที่อยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และ 22 สิงหาคม 2543 จากการตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดแล้ว เชื่อได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่เอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินแต่อย่างใด คณะเจ้าหน้าที่เห็นว่า เป็การกระทำดังกล่าว มิชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติป่า พุทธศักราช 2484  เกิดความค่าเสียหายภาครัฐ 4,696,517.70บาท ขณะตรวจสอบไม่พบผู้กระทำผิดในที่เกิดเหตุ คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกตรวจสอบ/ตรวจยึด และมอบให้นายสิทธิศักดิ์ เงินหนู  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน นำเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดลงโทษตามกฎหมายต่อไป  ตามปจว.ข้อที่ 1 คดีอาญาที่ 118/2565 เวลา 14.12 น. วันที่ 8 ธันวาคม 2565

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง