อธิบดีทช. เปิดงาน "พายเรือเพื่อบางปะกง เก็บขยะจากต้นแม่น้ำถึงอ่าวไทย"
  • 12 ธ.ค. 2565
  • 56

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานเปิดงาน "พายเรือเพื่อบางปะกง เก็บขยะจากต้นแม่น้ำถึงอ่าวไทย" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นักพายเรือ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะต้นแม่น้ำบางปะกง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
  
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชวนพี่น้องประชาชนเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ โดยพายเรือเก็บขยะในแม่น้ำบางปะกงตั้งแต่วันที่ 11 - 18 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จนไปถึง จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายก่อนที่แม่น้ำบางปะกงจะไหลลงอ่าวไทย ซึ่งกระทรวง ทส. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและเป็นภารกิจหลักในเรื่องของการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง รวมถึงมีมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตลอดจนการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญถึงปัญหาขยะ ร่วมกันบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร ซึ่งจะนำมาสู่การแก้ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ และปัญหาขยะในแม่น้ำได้อย่างยั่งยืน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง