กรม ทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบพบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟือง บริเวณหาดไม้ขาว
  • 12 ธ.ค. 2565
  • 249

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจสอบพบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟือง บริเวณหาดไม้ขาว พบขนาดพายหน้าจากซ้ายไปขวา 120 ซม. ขนาดอก 87 ซม.โดยเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสิรินาถที่ ศน.2 (ท่าฉัตรไชย) กำลังขุดหาและพบหลุมไข่ที่ระดับความลึก 80 ซม.ไข่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.3 ซม.ไข่ทั้งหมด 108 ฟอง แบ่งเป็นไข่ดี 76 ฟอง ไข่ลม 29 ฟอง และไข่แตก (แท่งเหล็กแทงหาตำแหน่ง) 3 ฟอง บริเวณเปลือกไข่ส่วนใหญ่มีคราบเลือดคาดว่าแม่เต่าเพิ่งวางไข่เป็นครั้งแรก เนื่องจากพื้นที่หลุมไข่เดิมอยู่ในระดับน้ำทะเลท่วมถึง จึงเสนอแนวทางขุดย้ายไข่เต่าไปในบริเวณใกล้เคียงกับหลุมเดิม แต่จะอยู่เหนือระดับน้ำขึ้นสูงสุดและได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน อีกทั้งได้รับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในชุมชน ที่ต้องการให้ย้ายไข่ไปฟักในบริเวณใกล้เคียงกับจุดวางไข่เดิม ซึ่งชุมชนต้องการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและอนุรักษ์เต่าทะเล ทั้งนี้ เจ้าหน้า อส. ได้ทำการย้ายไข่เต่ามะเฟืองมาไว้บริเวณหาดในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถแทน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง