ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ภายใต้ปฏิบัติการคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • 12 ธ.ค. 2565
  • 498

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 7 ออกปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ ปากคลองบันนังปุเลา ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล พิกัด 6°40’23.68"N 99°55’9.70" E พบการทำประมงผิดกฎหมาย โดยเข้าจับกุมยึดเรือประมงพร้อมเครื่องยนต์ เครื่องมือประมงอวนรุนพร้อมคันรุน และสัตว์น้ำ จำนวน 1 ลำ ผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย ซึ่งการประมงผิดกฎหมาย ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 67 (4) ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 147 และ169 โดยควบคุมเรือของกลางและผู้ต้องหากลับเข้าฝั่งที่ท่าเทียบเรือปากบารา และลงบันทึกจับกุมผู้ต้องหาและสั่งยึดเรือของกลาง ส่ง สภ.เมือง จังหวัดสตูล ปจว.ข้อ 2 เวลา 12.59 คดีอาญาที่ 1206/2565 ยึดทรัพย์ของกลางที่ 619/2565 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2565 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง