กรม ทช. ร่วมบูรณาการตรวจสอบการปรับสภาพพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนน้ำเค็มท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
  • 12 ธ.ค. 2565
  • 118

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอท่าฉาง และกำนันตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ออกตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลน  ท้องที่ บ้านบางน้ำจืด   ม.2 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี  ตรวจสอบพื้นที่กำลังปรับสภาพพื้นที่ พบรถแบ็กโฮล จำนวน 1 คันจอดอยู่ไม่ได้ทำงาน  ขณะตรวจสอบมีนายขจร นุ้ยภักดี แจ้งว่าเป็นของนายชัยวัฒน์  สนิมทอง  ตามหลักฐาน น.ส.3 ก เลขที่  643 เลขที่ดิน 77 เนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน 80 ตาราวา ออกเมื่อวันที่ 14กันยายน พ.ศ.2521 พื้นที่ตรวจสอบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนน้ำเค็มท่าฉางและอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติครม.เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.30 โดยได้ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง ตามปจว.ข้อ 2 ลงวัน 11 ธ.ค.65 เวลา 17.49 น. และจะได้ประสานสำนักงานที่ดินท้องที่นัดดำเนินการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง