รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
  • 13 ธ.ค. 2565
  • 340

วันที่ 12 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 6 (พังงา) รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ดังนี้ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 14 (ตะกั่วทุ่ง พังงา) เข้าเวรศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง จ.พังงา จัดเวรเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยไข่เต่ามะเฟือง จัดชุดลาดตระเวนชายหาด (เดินเต่า) เพื่อคอยช่วยเหลือหากพบการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงข้อมูลด้านสัตว์ทะเลหายาก แก่ผู้เยี่ยมชม นายสุเมธ สุขพันธ์โพธาราม ผู้บริหารบริษัทลักษณ์พีพี จำกัด ,นายสมบัติ ยกเชื้อ กำนันตำบลโคกกลอย ,นายกิตติพงษ์ คงบุตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านโคกกลอย ,นายสุริยะ สอนเสริม ผอ.ศอปล.ที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) และว่าที่ร้อยตรีพศวัต คุระวรรณ ผอ.ศอปล.ที่ 14 (ตะกั่วทุ่ง พังงา) เข้าเยี่ยมชม/มอบอาหาร ขนม เครื่องดื่ม น้ำดื่ม สนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง