ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลชายฝั่งอันดามัน
  • 14 ธ.ค. 2565
  • 47

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง สำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลโดยการติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำทะเล (Data logger) ที่ระดับความลึก 6 เมตร พบว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.89 ± 0.48 องศาเซลเซียส โดยเมื่อเทียบข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลกับภาพดาวเทียมแสดงแนวโน้มอุณหภูมิของน้ำทะเลและการแจ้งเตือนปะการังฟอกขาวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันจากเว็บไซต์ระบบการประเมินการเกิดปะการังฟอกขาวของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปัจจุบันล่าสุดวันที่ 11 ธันวาคม 2565 พบว่าอยู่ในระดับ “No stress” ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเว็บไซต์ NOAA Satellite and Information Service, Coral Reef Watch พบว่าอยู่ในระดับ “No stress” ซึ่งจากการสำรวจแนวปะการังในพื้นที่ดังกล่าวไม่พบปะการังสีซีดจางหรือฟอกขาว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง