เก็บขยะจากทุ่นกักขยะเมืองเพชรบุรี
  • 15 ธ.ค. 2565
  • 182

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 กรม ทช.โดยสำนักงาน ทช.ที่ 3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปากทะเล และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบางขุนไทร ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) และ Litter trap บริเวณคลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้ขยะน้ำหนักรวม 287 กก. คลองปากทะเล ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ19 กก. และคลองบางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ 22 กก. รวมน้ำหนักขยะทั้ง 3 พื้นที่จำนวน 328  กก. แยกเป็นขยะทั่วไป 195 กก. ขยะอินทรีย์ 133 กก. ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ กล่องอาหารพลาสติก ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ถุงก๊อปแก๊ป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง