ต้อนรับนักเรียนและคุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต
  • 15 ธ.ค. 2565
  • 228

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและคุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต จำนวน 306 คน ในการมาทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ระบบนิเวศทางทะเล และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดแสดงสัตว์น้ำและนิทรรศการภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้เรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง