ประชุมชี้แจงการจัดทำมาตราการลดปริมาณขยะทะเลสมุทรสาคร
  • 15 ธ.ค. 2565
  • 226

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 8 (สมุทรสาคร) จัดประชุมชี้แจงการจัดทำมาตราการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมายตามหลักวิชาการ ณ วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ของปีงบประมาณ 2566 ให้กับกลุ่มชุมชนชายฝั่งประมงพื้นบ้านเรือเล็ก ต.บางหญ้าแพรก ต.พันท้ายนรสิงห์ และ ต.บางกระเจ้า โดยมีเรือประมงพื้นบ้านเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 ลำ เรือที่เข้าร่วมโครงการแต่ละลำจะนำขยะที่ได้จากกิจกรรมการทำประมงกลับเข้ามาที่ฝั่ง กำหนดจุดการจัดรวมขยะทะเลของแต่ละตำบล และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จะสนับสนุนอุปกรณ์การเก็บขยะและรวบรวมขยะพร้อมทั้งคัดแยกขยะตามหลัก ICC เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะทะเลที่จะหลุดออกสู่ทะเล ลดผลกระทบที่เกิดต่อระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลหายาก พร้อมทั้งประสานกับเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เพื่อนำขยะที่ได้ไปจำกัดตามหลักวิชาการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง