กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • 15 ธ.ค. 2565
  • 214

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย ภายใต้ UNDP จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แก่นักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นายกิตติ์ภูมิ คงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธำรง อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง CLIMATE CHANGE ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ สทช.5 ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ายเลน พร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา และให้ความรู้ในการเลี้ยงและอนุบาลเต่าทะเล ณ สำนักงาน สทช.5 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง