ตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินริมชายทะเล
  • 15 ธ.ค. 2565
  • 165

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกับ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด  ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ด่านเก่า ตราด) พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ร่วมกันตรวจสอบ กรณีการถมดินและปรับพื้นที่ บริเวณบ้านคลองสน ม.6 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด จากการตรวจสอบพบบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เอกสารสิทธิริมชายฝั่งทะเล ผู้รับเหมาได้นำเอกสารเป็นโฉนดที่ดินจำนวน 3 แปลง มาแสดงพร้อมภาพถ่ายสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการปรับถมเป็นชายหาดมีคลองกั้น มีการปักเสาแนวเขตที่ดิน ริมคลองมีไม้ป่าชายเลนขึ้นอยู่ประปราย เจ้าหน้าที่พร้อมผู้นำตรวจได้ดำเนินการบันทึกค่าพิกัดรอบพื้นที่พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจดำเนินการปรับถมแต่เพียงในขอบเขตที่ดินตามเอกสารสิทธิ ในการนี้ จะนำค่าพิกัดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานที่ดิน  และจะเสนอให้ออกคำสั่งควบคุมตามมาตรา 17 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง