ตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินริมชายทะเล
  • 15 ธ.ค. 2565
  • 49

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกับ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด  ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ด่านเก่า ตราด) พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ร่วมกันตรวจสอบ กรณีการถมดินและปรับพื้นที่ บริเวณบ้านคลองสน ม.6 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด จากการตรวจสอบพบบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เอกสารสิทธิริมชายฝั่งทะเล ผู้รับเหมาได้นำเอกสารเป็นโฉนดที่ดินจำนวน 3 แปลง มาแสดงพร้อมภาพถ่ายสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการปรับถมเป็นชายหาดมีคลองกั้น มีการปักเสาแนวเขตที่ดิน ริมคลองมีไม้ป่าชายเลนขึ้นอยู่ประปราย เจ้าหน้าที่พร้อมผู้นำตรวจได้ดำเนินการบันทึกค่าพิกัดรอบพื้นที่พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจดำเนินการปรับถมแต่เพียงในขอบเขตที่ดินตามเอกสารสิทธิ ในการนี้ จะนำค่าพิกัดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานที่ดิน  และจะเสนอให้ออกคำสั่งควบคุมตามมาตรา 17 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม