ทช. ร่วมเดินรณรงค์คัดแยกขยะลดการใช้ถุงพลาสติก พร้อมเยี่ยมชมร้านกาชาด ทส. ด้านกรมทะเลและชายฝั่ง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล
  • 14 ธ.ค. 2565
  • 249

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. เดินรณรงค์คัดแยกขยะและลดการใช้ถุงพลาสติก พร้อมเยี่ยมชมจุดตรวจวัดเสียงในงานกาชาด และเยี่ยมชมร้านกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Only together, everything is possible เพราะโลกมีเพียงใบเดียว...ทุกอย่างเป็นไปได้ ถ้าเราร่วมกัน” ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2565 โอกาสนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
ทั้งนี้ ภายในร้านกาชาด ทส. ได้จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชม อาทิ พันธุ์ไม้หายาก “รองเท้านารีอินทนนท์” ซึ่งเป็นหนึ่งในพรรณไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงโปรด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ การให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำความรู้จักกับคาร์บอนเครดิต และเรียนรู้วิธีปรับตัวในชีวิตประจำวันเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ในการนี้ กรมทะเลและชายฝั่ง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัลพร้อมทั้งแจกถุงผ้าลดโลกร้อน โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมเล่นเกมส์กันอย่างคึกคัก นอกจากนี้ ภายในร้านกาชาด ทส. ยังมีกิจกรรมแจกกล้าไม้จากกรมป่าไม้ แจกน้ำดื่มผลิตจากกรมน้ำบาดาล การแสดงดนตรีสด รวมถึงกิจกรรมต่างๆ สร้างสีสันและความสนุกสนานตลอดทั้งวัน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง